Đào tạo và tư vấn

Đào tạo và tư vấn

Đào tạo và tư vấn

Hàng năm chúng tôi phối hợp với các trường trung cấp nghề uy tín trong nước đào tạo các kỹ thuật viên chuyên ngành về bảo dưỡng công nghiệp và tòa nhà, tòa nhà và các ngành cơ khí như: hàn, tiện, phay, bào, vận hành máy CNC,…
Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng đào tạo cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên trong công ty bằng cách cử đi các nước phát triển như Nhật Bản, Đức,…

11 PAGE17 18 1 Đào tạo và tư vấn Toàn An Khánh
11 PAGE17 18 Đào tạo và tư vấn Toàn An Khánh
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?