Hệ thống kiểm soát phương tiện - Car Parking

# Mô tả Tải file
Thuyết minh hệ thống kiểm soát gửi đỗ xe (Car Parking)

Giới thiệu về hệ thống kiểm soát bãi xe thông minh của Toàn An Khánh

Giới thiệu phần mềm quản lý bãi xe

Giới thiệu về phần mềm được sử dụng trong hệ thống kiểm soát bãi xe của Toàn An Khánh

AI nhận dạng loại xe và biển số

Giới thiệu công nghệ AI nhận dạng loại xe và biển số

0 0986.000.358