Toàn bộ tài liệu

# Mô tả Tải file
Thuyết minh hệ thống kiểm soát gửi đỗ xe (Car Parking)

Giới thiệu về hệ thống kiểm soát bãi xe thông minh của Toàn An Khánh

Giới thiệu phần mềm quản lý bãi xe

Giới thiệu về phần mềm được sử dụng trong hệ thống kiểm soát bãi xe của Toàn An Khánh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm X-Parking (Parking Guid)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho khách hàng

Thuyết minh giải pháp kiểm soát vào ra (Access Control)

Mô tả các giải pháp sử dụng hệ thống kiểm soát vào ra, lối đi bộ, khu vực an ninh

Cataloge Cửa phân làn

Giới thiệu về các sản phẩm cửa phân làn và dịch vụ của Toàn An Khánh

Cataloge cổng xếp

Giới thiệu các mẫu sản phẩm cổng xếp, barie tự động của Toàn An Khánh

Profile Toàn An Khánh

Cataloge Face ID TAK-TM51

Cataloge Face ID TAK-TM51

SDK Controller

SDK for access controller

AI nhận dạng loại xe và biển số

Giới thiệu công nghệ AI nhận dạng loại xe và biển số

0 0986.000.358